Sunday, November 18, 2012

Thai Font in Firefox - Ubuntu 12.04.1


เปิดเว็บที่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยด้วย Firefox บน Ubuntu 12.04.1 มาก็ดูได้ดี แต่ในบางจุด เช่น หาก เนื้อหาภาษาไทยนั้นไซร้ไปอยู่ใน textarea เพราะอะไรสักอย่าง Firefox ไปเลือกใช้ monospace font กับมัน ทำให้ตัว ไม้หันอากาศ หรือ ตัว อุ อู จะเลื่อนๆเหลื่อมๆออกไป วิธีแก้ให้ตั้งค่า Font เป็น Norasi สำหรับ Thai ดังภาพครับผม

0 comments:

Post a Comment